ZZ "KADRA" JSW SA KWK "BORYNIA"

Dbamy o Wasze sprawy

MECZ POLSKA-PORTUGALIA

Polska-Portugalia (4)

Add a comment

Ferie 2025 z ZZ KADRA WŁOCHY PEJO

Narty PEJO (2)

Add a comment

Festiwal Górniczy na Słowacji

FESTIWAL GÓRNICZY SLOWACJA (4)

Add a comment

SRI LANKA

SRI LANKA (2)

Add a comment

Łazy

łazy (2)

Add a comment

Chorwacja

CHORWACJA KARLOBAG (2) (1)

Add a comment

USTKA

USTKA (1) (1)

Add a comment

Porozumienie w sprawie podwyżek z dnia 08.02.2023r.

Komentarz 08.02.2023r.

Reprezentatywne Organizacje Związkowe w dniu 08.02.2023 r. spotkały się na kolejnym spotkaniu mediacyjnym w obecności mediatora w osobie Senatora Wojciecha Piechy.

Strona pracodawcy JSW przedstawiła nową propozycję wzrostu wynagrodzeń w ramach polityki płacowej na 2023 r. Po wnikliwej analizie przedstawionych propozycji określających wzrost stawek płacy zasadniczej został podpisany protokół uzgodnień, który zakończył spór zbiorowy wszczęty dnia 03.01.2023r.

Poniżej zamieszczamy porozumienie i protokół uzgodnień

porozumienie 8.02.2023

Podpisany protokół określa ogólną całościową politykę płacową JSW w 2023 r. Natomiast szczegóły realizacji wzrostu wynagrodzeń są

przedstawione w załącznikach jakim są tabele płac zasadniczych. Tabele te są do wglądu w siedzibach Reprezentatywnych Organizacji Związkowych oraz dla transparentności w naszych związkowych gablotach. Co prawda nie uzyskaliśmy wnioskowanego  wzrostu stawek płac zasadniczych o 25,0% ale uzyskany wzrost wynagrodzeń w stosunku do poprzednich propozycji zarządu ( 0,0% i 12,0%) uznaliśmy na dzień dzisiejszy za w miarę dobry i akceptowalny. Wiemy, że niektóre organizacje związkowe znowu wniosą swoje zastrzeżenia i uwagi. Jak takie mają to niech przedstawią chociaż jeden podpisany protokół zawierający korzystne rozwiązania dla pracowników a my natychmiast go zaakceptujemy i zaparafujemy.

Dziś zawarte porozumienie nie blokuje w żaden sposób działań pozostałych organizacji związkowych.

 

Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i tak liczną chęć wzięcia udziału na manifestacji w Warszawie. To pomogło w uzyskaniu w miarę dobrego porozumienia. Na pewno nie jest to ostatni protest i walka o nasze płace.

Pozostał nam jeszcze do załatwienia temat ekwiwalentu za deputat węglowy. Ta sprawa zostanie przez nas załatwiona w najbliższych dniach.

Add a comment

RODO

Szanowni Państwo,

realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Związek Zawodowy KADRA JSW SA KWK BORYNIA z siedzibą w Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 4

Załącznik do niniejszej wiadomości stanowi dokument zawierający szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Związek Zawodowy KADRA JSW SA KWK BORYNIA, z którego treścią należy się zapoznać.

Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych w Związku pracowników, członków związku zawodowego, emerytów i rencistów wobec: pracodawcy, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych pracowników, emerytów i rencistów, którzy nie będąc członkami związku wystąpią o ich reprezentowanie, prosimy o złożenie takiego oświadczenia w siedzibie Związku Zawodowego. Wówczas Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w tym celu.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych.

Informujemy, że w związku z otrzymaną wiadomością nie musi Pan/Pani podejmować żadnych czynności, w szczególności nie musi Pan/Pani na nią odpowiadać.

Wystarczy, że zapozna się Pan/Pani z załączonym dokumentem dostępnym poniżej w plikach PDF i www.zzkadraborynia.eu w zakładce Akty prawne

RODO KLAUZULA

RODO INFORMACJA

Add a comment

ŚWIADCZENIA STATUTOWE

 

 

 

ŚWIADCZENIA STATUTOWE ZWIĄZKU ZZ KADRA JSW SA KWK „BORYNIA”

 OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA    15.03.2024r.

  1. ZGON CZŁONKA ZWIĄZKU                                             600 zł
  2. ZGON CZŁONKA RODZINY                                              200 zł
  3. ŚLUB CZŁONKA ZWIĄZKU                                              300 zł
  4. URODZENIE DZIECKA                                                      300 zł
  5. CHOROBOWE ZA 21 DNI i WIĘCEJ (1 x w roku)        100 zł

 

Add a comment