ZZ "KADRA" JSW SA KWK "BORYNIA"

Dbamy o Wasze sprawy

Akty prawne Stopnie Górnicze


RODO

RODO INFORMACJA

RODO KLAUZULA

 

Akty prawne

KODEKS PRACY

PRAWO GÓRNICZO GEOLOGICZNE

  • w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń, materiałów
    oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego.  Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1064
  • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169

INSTRUKCJE:

Konspekt – ogólne przepisy bhp w kwk

CSRG – seminarium dyspozytorów_3.02.2011

Detektor gazów microPac_Plus_CO_H2S_O2

PRZYDATNE LINKI:

  1. POROZUMIENIE PZZ KADRA
  2. JSW SA
  3. ZAPLANUJ TRASĘ
  4. SZUKAJ NA MAPIE

 

 

Stopnie Górnicze

GENERALNY DYREKTOR GÓRNICTWA

- minister, kierownik urzędu centralnego,
- sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie zajmujący się bezpośrednio problematyką górniczą

GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY l STOPNIA

- kierownik przedsiębiorstwa górniczego,
- kierownik lub zastępca kierownika urzędu centralnego,
- dyrektor generalny zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w ministerstwie bądź urzędzie centralnym,
- dyrektor departamentu, zastępca dyrektora departamentu zajmujący się problematyką górniczą w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki,
- dyrektor departamentu w Wyższym Urzędzie Górniczym, dyrektor okręgowego urzędu górniczego, dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego,
- kierownik lub zastępca kierownika stacji ratownictwa górniczego

GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY II STOPNIA

- zastępca kierownika przedsiębiorstwa górniczego,
- dyrektor kopalni,
- kierownik ruchu zakładu górniczego,
- kierownik jednostki naukowo-badawczej lub dydaktycznej zajmującej się problematyką górniczą,
- dyrektor departamentu zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,
- zastępca dyrektora departamentu w Wyższym Urzędzie Górniczym, zastępca dyrektora okręgowego urzędu górniczego, zastępca dyrektora w specjalistycznym urzędzie górniczym,
- kierownik pionu, dyrektor okręgowej stacji ratownictwa górniczego

GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY III STOPNIA

- zastępca dyrektora kopalni,
- naczelny inżynier kopalni,
- kierownik przedsiębiorstwa górniczego działającego w dziedzinie górnictwa i geologii,
- dyrektor i zastępca dyrektora w przedsiębiorstwie górniczym,
- profesor zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w jednostce naukowo-badawczej lub dydaktycznej,
- zastępca dyrektora departamentu zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,
- naczelnik wydziału, radca ministra, główny specjalista zajmujący się problematyką górniczą w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki,
- dyrektor biura, radca prezesa w Wyższym Urzędzie Górniczym,
- kierownik działu ds. ratownictwa górniczego, konsultant medycznej służby ratownictwa górniczego

 

 

DYREKTOR GÓRNICZY l STOPNIA

- główny inżynier w kopalni,
- zastępca kierownika przedsiębiorstwa działającego w dziedzinie górnictwa i geologii,
- dyrektor zespołu w przedsiębiorstwie górniczym,
- pracownik naukowy zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w jednostce naukowo-badawczej lub dydaktycznej,
- naczelnik wydziału, radca ministra, główny specjalista zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,

- zastępca dyrektora biura, naczelnik wydziału, główny księgowy, główny specjalista, radca prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz nadinspektor zakładów górniczych w okręgowym urzędzie górniczym, specjalistycznym urzędzie górniczym,

- kierownik górniczego pogotowia ratowniczego, zastępca kierownika działu ratownictwa górniczego

DYREKTOR GÓRNICZY II STOPNIA

- kierownik działu ruchu w zakładzie górniczym,
- naczelnik wydziału w przedsiębiorstwie górniczym,
- specjalista w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, starszy specjalista zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,
- audytor wewnętrzny, starszy specjalista w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz radca prawny, starszy inspektor zakładów górniczych w okręgowym urzędzie górniczym i specjalistycznym urzędzie górniczym,
- kierownik zespołu ratownictwa górniczego

DYREKTOR GÓRNICZY III STOPNIA

- główny księgowy w kopalni,
- radca prawny w kopalni,
- generalny projektant, kierownik pracowni, pionu, zakładu, laboratorium, zajmujący się problematyką górniczą,
- specjalista w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmujący się problematyką górniczą,
- specjalista zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,
- specjalista w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz inspektor zakładów górniczych w okręgowym urzędzie górniczym i specjalistycznym urzędzie górniczym,
- zastępca kierownika górniczego pogotowia ratowniczego, zmianowy kierownik górniczego pogotowia ratowniczego

INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA

- osoby na stanowiskach wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego lub równorzędnym stanowisku pracy w kopalni albo innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,
- kierownik działu bądź wydziału albo równorzędne stanowisko pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,
- starszy inspektor ratownictwa górniczego

INŻYNIER GÓRNICZY II STOPNIA

- inżynier na stanowisku średniego dozoru lub równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,
- starszy specjalista, inspektor ratownictwa górniczego

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA

- inżynier na stanowisku niższego dozoru, równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,
- specjalista ratownictwa górniczego

TECHNIK GÓRNICZY I STOPNIA

- technik wykazujący się szczególnymi wynikami pracy w kopalni, innym przedsiębiorstwie lub jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej zajmującej się problematyką górniczą,
- technik w ratownictwie górniczym

TECHNIK GÓRNICZY II STOPNIA

- technik na stanowisku średniego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,
- technik oraz równorzędne stanowisko pracy w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką górniczą

TECHNIK GÓRNICZY III STOPNIA

- technik na stanowisku niższego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii

Szpada Górnicza

Górnicza szpada obecnie jest odznaką honorową. Szpada górnicza jest symbolem honoru, wolności i godności górnika. Tradycja pochodzi z dawnych wieków. Wówczas białą broń mogli nosić tylko wolni ludzie honoru. Od 1817 r., gdy Stanisław Staszic utworzył Korpus Górniczy, jest też symbolem władzy wyższych urzędników górniczych i nadzoru. Szpada była traktowana jako element stroju podkreślający szlachecki stan. Uzupełnieniem tego stroju był kilof z czarnym styliskiem (trzonkiem) trzymanym na ramieniu w trakcie oficjalnych uroczystości.

Obecnie szpada górnicza pełni funkcję reprezentacyjną. Jest ona formą odznaczenia za szczególne zasługi dla branży i nadawana jest przez ministra resortu za osiągnięcia i długoletnią pracę osobom uprawnionym do noszenia munduru.
Szpada ma długość 88 cm, z czego metalowa klinga 70 cm. Rękojeść (18 cm) wykonana jest z drewna i posiada półkolisty metalowy kabłąk w kolorze żółtym zakończony półkolistym kapturkiem. Do szpady przymocowana jest szarfa z kwastem (zielono-czarnym z paskiem biało-czerwonym dla osób z kierownictwa i z dozoru ruchu zakładu górniczego)

Mundur Górniczy

Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej.

Kurtka górnicza (1) wykonana jest z czarnej krepy, zapinana jest na 9 guzików (6) z żółtego metalu. Na piersiach znajdują się patki z czarnego aksamitu(9), każda ozdobiona 5 guzikami (7). Kołnierz aksamitny czarny, stojący, półwykładany ma wysokość 5 cm, zapinany jest na haftkę. Jest on połączony z wykładanym na ramiona, z przodu i z tyłu, szerokim kołnierzem-pelerynką (8). Na kołnierzu właściwym, złotą nicią wyhaftowany jest znak górniczy (perlik i żelazko) (2). Na rękawach między łokciem a ramieniem, na środkowej części naszywki szmuklerskiej, powyżej półkola, naszyte na czarnym aksamicie dystynkcje stopnia górniczego (10). Rękawy zakończone są u dołu mankietem o szerokości 8 cm i patkami o długości 13 cm i szerokości 3 cm, z czarnego aksamitu (11). Patki (12) wzdłuż szwu łokciowego są z góry ku środkowi ścięte skośnie, każda ozdobiona jest 5 guzikami (7). Użyte w kurtce i płaszczu górniczym guziki mają trzy wielkości (5,6,7). Pod kurtkę górniczą zakłada się białą, gładką koszulę z długimi rękawami, zapiętą na wszystkie guziki.

I broń św. Barbaro przed grzechem tych, którzy mieliby ochotę założyć do kompletu jakiś krawat!

Spódnica do munduru górniczego uszyta jest z czarnej krepy (1). Spódnica w wersji wąskiej z fałdami z przodu, wykończona jest u góry paskiem o szerokości 2 cm, zapinana na lewym boku na zamek błyskawiczny i guzik. Spódnica w wersji szerokiej jest bez fałdy z przodu i jest szersza u dołu o 50 cm od obwodu bioder. Spodnie do munduru górniczego uszyte są z czarnej krepy (2). Szerokości spodni u dołu 25 cm. Spodnie dla generalnego dyrektora górnictwa i generalnych dyrektorów górniczych (3) posiadają czarny, podwójny, aksamitny lampas. Do kompletu czarne półbuty i czarne skarpetki.

Płaszcz górniczy uszyty jest z czarnego sukna. Zapięcie jest dwurzędowe na trzy metalowe guziki (rozmiar największy), rzędy oddalone są od siebie o 15 cm. Rękawy dwuczęściowe zakończone są u dołu mankietem o szerokości 12 cm. Tył płaszcza jest dwuczęściowy ze szwem pośrodku, u dołu szwu rozcięta kontrafałda (1) z przyszytymi sześcioma guzikami metalowymi (rozmiar najmniejszy). Na linii pasa dragon (2) przypięty dwoma guzikami (rozmiar największy).

Do uroczystego munduru górniczego nosi się rękawiczki w kolorze białym, do płaszcza szalik również w kolorze białym. Na uroczystym mundurze nosi się posiadane ordery, odznaczenia państwowe i odznaki. Osoby posiadające uroczysty mundur górniczy uprawnione są do jego noszenia podczas świąt państwowych, Dnia Górnika, przy dekoracji orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami, podczas nadania stopnia górniczego, szpady górniczej, honorowego kordzika oraz podczas innych uroczystości ważnych dla środowiska górniczego.

 

Czako
GENERALNEGO DYREKTORA GÓRNICZEGO

Czako
DOZORU GÓRNICZEGO

Czako
GÓRNIKA

Czako
ORKIESTRY GÓRNICZEJ